THÁI BÌNH

Trụ sở chính
 • Địa chỉ: Vạn Đồn, Thụy Hồng, Thái Thụy, Thái Bình
 • Số điện thoại:
 • Email: [email protected]

HÀ NỘI

Văn phòng
 • Địa chỉ: CT6B Xa La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 • Số điện thoại: 0936 372 934
 • Email: [email protected]

TP. HCM

Trung tâm phân phối
 • Địa chỉ: 336/35/2AB Nguyễn Văn Luông, P.12, Q. 6, TP. HCM
 • Số điện thoại: 0936 372 934
 • Email: [email protected]

NINH THUẬN

Vùng nguyên liệu
 • Địa chỉ: Trà Co 2, Phước Tiến, Bác Ái, Ninh Thuận
 • Số điện thoại: 0936 372 934
 • Email: [email protected]