Cách bảo quản ớt

1. Giới thiệu về cây ớt Ớt là một loại quả của các cây thuộc chi Capsicum của họ Cà. Ớt là một loại quả gia vị cũng như loại quả làm rau rất phổ biển trên thế giới. Ớt có nguồn gốc từ châu Mỹ. Ngày nay, nó được trồng khắp nơi trên thế giới…

Bột ớt

Giới thiệu về cây ớt Ớt là một loại quả của các cây thuộc chi Capsicum của họ Cà. Ớt là một loại quả gia vị cũng như loại quả làm rau rất phổ biển trên thế giới. Ớt có nguồn gốc từ châu Mỹ. Ngày nay nó được trồng khắp nơi trên thế giới và…