Showing the single result

Sale!

Bột trái Nhàu xuất khẩu – 노니 가루 – Vietnam Noni powder

250,000.00 190,000.00
Rated 5.00 out of 5

Bột trái Nhàu xuất khẩu – 노니 가루 – Vietnam Noni powder

  • Trọng lượng (용량): 500 gam
  • 가격 : USD/ 1 제품(안전달 포함)
  • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
  • Free ship Nội thành Hà Nội
  • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS