Showing the single result

Bông bụp giấm-Hibiscus Flower

210.000,0

Bụp giấm – Hibiscus Flower

  • Trọng lượng (용량): 500 gam
  • Price 가격 : USD/ 1 제품(안전달 포함)
  • Mã số lưu hành tại Hàn Quốc: 201800669618
  • Free ship Nội thành Hà Nội
  • Tiêu chuẩn: Xuất khẩu
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • số VSATTP: 05/2019/NNPTNT-NT; số CB: 0035-CBNS